Escrowregeling voor cloud applicaties en software

U gaat naar de Cloud – maar heeft u nagedacht wat de implicaties zijn op het gebied van continuïteit? Wat zijn de gevolgen van Cloud. Aan de ene kant flexibiliteit – aan de andere kant vertrouw je volledig op de Cloud leverancier. Als die wegvalt zijn de gevolgen niet te overzien. Naar de Cloud betekent ook afname van grip en controle. Dat moet je dus organiseren; technisch, juridisch en organisatorisch. De Cloud escrow dus!

Een Cloud Escrowregeling waarborgt de continuïteit van de automatisering binnen bedrijven. In onvoorziene situaties is de eindgebruiker verzekerd van het ononderbroken gebruik van bedrijfskritische processen en haar data.

De Cloud Escrowregeling plaatst continuïteit centraal. Dat betekent dat een mix van marketingkennis, intellectueel eigendom, technologie en het ‘business model’ in overweging genomen moeten worden bij het afsluiten van een Cloud Escrowregeling.

De Cloud Escrowregeling lost het probleem van een weggevallen leverancier van een Cloud applicatie op en voorkomt ook dat er een probleem ontstaat. Met de Cloud Escrowregeling wordt gezorgd voor een ononderbroken beschikbaarheid van de applicatie.

De escrowregeling voor cloud-applicaties

Een escrowregeling bestaat uit drie hoofdcomponenten. De overeenkomst, het depot (cloud-depot en de opslag van het depot) en de verificatie van de processen en materialen.

De overeenkomst

In de overeenkomst worden o.a. afspraken gemaakt over de broncode, de objectcode, database(s), de infrastructuur, het ecosysteem van relaties rondom de applicatie, de onderliggende contracten en SLA’s. Maar ook de voorwaarden waaronder de informatie en systemen beschikbaar zijn voor de eindgebruiker.

Escrow 2.0 = Cloud Escrow = Business Continuity

Het depot

Het escrowdepot bestaat uit een digitaal online depot binnen het cloudplatform voor acute beschikbaarheid en een fysiek depot bij Escrow Alliance voor de langere termijn met daarin objectcode, handleidingen en overige documentatie.

De verificatie

De verificatie onderzoekt of de processen volledig en werkzaam zijn. Naast de verificatie onderzoekt Escrow Alliance ook de duur van een herstelprocedure ten behoeven van continuïteitsplanningen.

Cloud-escrow-overeenkomst

De Cloud Escrowregeling gaat uit van een situatie waarbij de Reseller als distributeur optreed van een omgeving die zij in licentie aanbiedt aan eindgebruikers. De eindgebruiker wordt begunstigde van de overeenkomst. De Cloud Escrowregeling is van toepassing op alle klanten en implementaties van de reseller.

De eigenaar (van het intellectueel eigendom) van de applicatie gaat akkoord met de Cloud escrowregeling en gaat akkoord dat bij het wegvallen van de reseller het pakket voor een contractueel bepaalde periode wordt voortgezet. Binnen het cloudplatform richt in haar omgeving een uitwijkomgeving in zodat de eindgebruiker direct kan doorgaan met het gebruik van de applicatie (met beperkte tot geen omsteltijd). Escrow Alliance beheert de overeenkomst, controleert de status van de afspraken en communiceert met de partijen over de bevindingen.

Applicatie, data & verificatie

Escrow Alliance controleert de beschikbaarheid van de applicatie en voert op verzoek van de eindgebruiker een ‘brandoefening’ uit om de beschikbaarheid te testen. In de uitwijkomgeving van de leverancier van het cloudplatform staat een volledige werkende omgeving. Inclusief een kopie van alle data van de eindgebruiker.

Met Cloud Escrow is uw IT omgeving altijd beschikbaar.

De Cloud escrowregeling kent in eerste instantie geen opslag en/of verificatie van broncode. De regeling kijkt naar de beschikbaarheid van data en applicatie.

De verificatie heeft tot doel het controleren van de beschikbaarheid van de applicatie. Escrow Alliance heeft 4 niveaus: Technische Verificatie Service Cloud (TVS) Level 1 tot en met 4.

Cloud & Escrow Alliance

De samenwerking tussen Escrow Alliance en leverancier van cloudplatformen levert bedrijfscontinuïteit door de inzet van techniek en managed hosting op korte termijn en bedrijfscontinuïteit op lange termijn door de inzet van escrow. Escrow Alliance beheert en controleert in samenwerking met de leverancier een volledige omgeving in haar netwerk en Escrow Alliance controleert de beschikbaarheid en bruikbaarheid.